Για την νέα περίοδο λειτουργίας

Ο ιστότοπος μετά από την "κατάληψή" του από επαγγελματίες spamers στις αρχές του 2018, κατασκευάζεται εκ του μηδενός, με τους ίδιους στόχους και πάνω στο βασικό σχέδιο: ο καθηγητής, ο μαθητής, ο ερευνητής να έχει ένα εργαλείο που θα τον βοηθήσει να μάθει, να διδάξει, να εξερευνήσει

      1)  τα μέρη της ύλης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

      2) τις αρχές και τα εργαλεία των ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΏΝ (ΤΠΕ).

      Η προσοχή μας είναι αρχικά στραμμένη στον χώρο του ΕΠ.ΑΛ., αλλά τα ίδια αντικείμενα διδάσκονται και στο Γενικό Λύκειο και σε αρχικές μορφές, στο Γυμνάσιο.

 

Η ΒΑΣΙΚΗ ΙΔΕΑ

      Χρειαζόμαστε μικροπρογράμματα και άλλα ψηφιακά βοηθήματα, φύλλα εργασίας και σενάρια ώστε να δημιουργείται το εκπαιδευτικό δυναμικό που απαιτείται για κάθε εκπαιδευτική ενότητα.

Μια απειρία από υλικό υπάρχει δημοσιευμένο σε εκπαιδευτικούς ιστότοπους, αποθετήρια δραστηριοτήτων, εκπαιδευτικές κοινότητες, κ.α.

      Την στιγμή που θα χρειαστούμε ένα βοήθημα θα πρέπει το αναζητήσουμε σε ένα άναρχο χώρο ποικίλων  προτεραιοτήτων, πράγμα που μόνο πρακτικό δεν είναι.

      Για παράδειγμα, είμαι καθηγητής και διαπιστώνω ότι υπάρχει δυσκολία στην πλήρη κατανόηση του τριγωνομετρικού κύκλου και χρειάζομαι μια λειτουργική αναπαράστασή του, ακόμη και πριν την λήξη της τρέχουσας διδακτικής ώρας. Θέλω ένα βασικό εργαλείο για την παράγραφο που βρίσκομαι και όχι μια αναζήτηση στο χαοτικό περιβάλλον ενός εθνικού αποθετηρίου που λειτουργεί με τα κέφια του ή μιας συλλογής που κατασκευάστηκε με κριτήριο την επίδειξη γνώσεων. Θα βρείτε εύκολα το θεώρημα της Ευθείας Euler, αλλά όχι τον τριγωνομετρικό κύκλο.

Άρα χρειάζομαι εργαλεία για

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  βάσει των ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

 

      Φυσικά, μιλάμε για προσπάθεια τεράστιας έκτασης, που μόνο με συλλογική εργασία μπορεί να επιτευχθεί. Πρέπει. όμως, να γίνει η αρχή, να προχωρά όσο γίνεται ο εμπλουτισμός, να δοκιμάζεται η εφαρμογή και η πρακτικότητά του στην τάξη και σκεφτόμαστε πάνω στην βελτίωσή του.