ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ (από τον αρχικό ιστότοπο)

     

Για κάποιον που συμμετέχει στην προσπάθεια για την καρποφορία της γνώσης,  η πρώτη υποχρέωσή του είναι το μοίρασμα κάθε σημαντικής εμπειρίας του με όλους τους εν δυνάμει πολλαπλασιαστές της.

      Συναδέρφους, ερευνητές, μαθητές, επιμορφούμενους, ακόμη και με περαστικούς, περιπλανώμενους, περιηγητές.

      Κάποιοι θα χρησιμοποιήσουν τη δική μας πείρα σαν εφαλτήριο για το επόμενο στάδιο ανάπτυξής τους, κάποιοι θα πάρουν μόνο ένα πετραδάκι για την ολοκλήρωση της εικόνας τους για τον κόσμο.

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα θέλει να ΣΥΝ-ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ κυρίως πάνω:

  • Στην“ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ”.  Δηλαδή, στην επιμόρφωση β' επιπέδου των διδασκόντων στη β'-βάθμια εκπαίδευση. Και όσον αφορά το ειδικό μέρος, στην επιμόρφωση των μαθηματικών.

 

  • Στη μελέτη του λογισμικού Geogebra, γιατί παρουσιάζει, κατά την γνώμη μας, σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα υπόλοιπα λογισμικά, αλλά και αξιοπρόσεκτη πληρότητα στις δυνατότητες που παρέχει σε έναν μαθηματικό.

 

  • Στη μελέτη του εκπαιδευτικού χώρου του Επαγγελματικού Λυκείου, από εκπαιδευτική και κοινωνική άποψη. Επίσης, στην παροχή εκπαιδευτικού υλικού για το ΕΠΑΛ, ενός τόσο παραμελημένου χώρου, σχεδόν αγνοημένου από τους συναδέλφους.

 

  • Στην ενημέρωση, συζήτηση και εμβάθυνση πάνω σε ζητήματα εκπαίδευσης και ειδικότερα στη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Φυσικά, με ιδιαίτερη προτίμηση σε θέματα Μαθηματικών. 

      Πολύτιμη θα ήταν η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στα παραπάνω θέματα, με απόψεις και εμπειρίες, ώστε να υπάρξει μια ουσιαστική αλληλεπίδραση μεταξύ μας.

Καλό μας ταξίδι,

Γιάννης Κουτίδης,

Φθινόπωρο 2012