Η ύλη της Γεωμετρίας της Β' ΕΠΑΛ 2019-2020

Γονική Κατηγορία: Β΄Λυκείου

 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β΄ΕΠΑΛ 2019-2020 

(Εγκύκλιος Φ3/134083/Δ4/30-08-2019  του ΥΠ.Π.Ε.Θ.)

 Από τα βιβλία Ευκλείδεια Γεωμετρία Α΄ ΓΕΛ, Τεύχος Α’ και Β΄ ΓΕΛ,

των Αργυρόπουλου Η, Βλάμου Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάκη Σ. και Σιδέρη Π.

 

Κεφ.5ο: Παραλληλόγραμμα - Τραπέζια
5.1. Εισαγωγή
5.2. Παραλληλόγραμμα (εκτός των αποδείξεων των προτάσεων της υποπαραγράφου                   «Κριτήρια για παραλληλόγραμμα» στη σελίδα 98).
5.3. Ορθογώνιο (εκτός των αποδείξεων των προτάσεων της υποπαραγράφου «Κριτήρια               για να είναι ένα τετράπλευρο ορθογώνιο» στη σελίδα. 101)
5.4. Ρόμβος (εκτός των αποδείξεων των προτάσεων της υποπαραγράφου «Κριτήρια για να          είναι ένα τετράπλευρο ρόμβος» στη σελίδα 102.
5.5. Τετράγωνο
5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα (εκτός της απόδειξης των θεωρημάτων ΙΙ και ΙΙΙ)
5.7. Βαρύκεντρο τριγώνου (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)
5.8. Το ορθόκεντρο τριγώνου (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος και χωρίς το πόρισμα)
5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος ΙΙ)
5.10. Τραπέζιο (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος και του πορίσματος)
5.11. Ισοσκελές τραπέζιο


Κεφ.6ο: Εγγεγραμμένα σχήματα
6.1. Εισαγωγικά – Ορισμοί
6.2. Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης (πλην απόδειξης του θεωρήματος)
6.3. Γωνία χορδής και εφαπτομένης (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)
6.5 Το εγγεγραμμένο τετράπλευρο
6.6 Το εγγράψιμο τετράπλευρο (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

Κεφ. 7o: Αναλογίες
7.1. Εισαγωγή
7.2. Ανάλογα ευθύγραμμα τμήματα – Αναλογίες
7.3. Μήκος ευθύγραμμου τμήματος
7.4. Διαίρεση τμημάτων εσωτερικά και εξωτερικά ως προς δοσμένο λόγο (μόνο οι ορισμοί           της διαίρεσης ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ από σημείο Μ εσωτερικά ή εξωτερικά)
7.5. Θεώρημα του Θαλή (χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων και του Πορίσματος,                 χωρίς το πρόβλημα 2 και χωρίς τους ορισμούς «Συζυγή αρμονικά» και «Αρμονική               τετράδα»)

7.6. Θεωρήματα των διχοτόμων τριγώνου (χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων και                 χωρίς τον υπολογισμό των ευθυγράμμων τμημάτων στα οποία η διχοτόμος, εσωτερική           ή εξωτερική, διαιρεί την απέναντι πλευρά)

Κεφ. 8ο: Ομοιότητα
8.1. Όμοια ευθύγραμμα σχήματα
8.2. Κριτήρια ομοιότητας (χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων I, ΙΙ και ΙΙΙ και τις                 εφαρμογές 1, 2 και 3)

Κεφ. 9ο: Μετρικές σχέσεις
9.1. Ορθές προβολές
9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα
9.3. Γεωμετρικές κατασκευές
9.4. Γενίκευση του Πυθαγόρειου θεωρήματος (χωρίς την απόδειξη των θεωρημάτων και            χωρίς την εφαρμογή ΙΙ)