ΕΝΟΤΗΤΕΣ Β ΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Γονική Κατηγορία: Β΄Λυκείου

1.1.  ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-1

ΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ

Ανοίξτε το αρχείο "Μεταβολή του χ". Πειραματιστείτε και παρατηρήστε την σχέση του x με το f(x).

ΑΣΚΗΣΗ-1.   

Σχεδιάστε τις τρεις εξισώσεις σε σύστημα συντεταγμένων, με το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια.  

Προτείνεται η χρήση του αρχείου "TETΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΟ.ΧΑΡΤΙ.A4 με άξονες".

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-2

ΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ

Ανοίξτε την εφαρμογή "Γραφική παράσταση α' βαθμού". Εξασκηθείτε στην μεταβολή του α και του β, ώστε να καταλάβετε ποιος ο ρόλος τους στην εξίσωση της ευθείας y=αx+β .

ΑΣΚΗΣΗ-2

Ανοίξτε το αρχείο "ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ" και κάντε την αντιστοίχιση

ΑΣΚΗΣΗ-3

Ακολούθως ανοίξτε το αρχείο "ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ α-1" και σχεδιάστε τις προτεινόμενες γραφικές παραστάσεις προσέχοντας την οδηγία για αν πρέπει να σχεδιαστούν σε ξεχωριστά ή στο ίδιο σύστημα συντεταγμένων. 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-3

ΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ

ΑΣΚΗΣΗ-4

Ανοίξτε το αρχείο "ΑΣΚΗΣΗ-4 Γραφική μέθοδος" και λύστε γραφικά την 4.1. και την 4.2.

ΑΣΚΗΣΗ-5

Ακολούθως ανοίξτε το αρχείο "ΑΣΚΗΣΗ-5 Η μέθοδος αντικατάστασης" και λύστε στο πρώτο μάθημα την Άσκηση 5.1.

Στο επόμενο μάθημα θα πρέπει να λύσετε και τις υπόλοιπες. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-4

ΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ

ΑΣΚΗΣΗ-6

Ανοίξτε το αρχείο "ΑΣΚΗΣΗ-6 με αντιθέτων συντελεστών" και λύστε τα συστήματα με την μέθοδο αντιθέτων συντελεστών.

Υπενθυμίζεται ότι η μέθοδος εφαρμόζεται καλύτερα όταν έχουμε "τακτοποιήσει" τις εξισώσεις σε μια μορφή όπου οι ίδιοι άγνωστοι βρίσκονται ένας κάτω από τον άλλο.

 

 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μετά το Πάσχα θα συνεχιστεί στην η-τάξη του Πανελλήνιου σχολικού δικτύου με την ΑΣΚΗΣΗ-7.

Πρέπει, λοιπόν, να βρεθείτε στην https://eclass.sch.gr/ , να αναζητήσετε τον Νομό, Πόλη, Σχολείο και το Μάθημα που σας αφορά και να εξερευνήσετε τις λειτουργίες του περιβάλλοντός της.

Πιο συγκεκριμένα η Β' Τάξη βρίσκεται στην διεύθυνση  https://eclass.sch.gr/courses/T369165/ 

                        και η Γ' Τάξη                                            https://eclass.sch.gr/courses/T369157/

Είναι απαραίτητο να γνωρίζετε το e-mail που δώσατε στο σχολείο (αν έχετε πρόβλημα πρέπει να συνεννοηθείτε με το σχολείο). Αυτό θα χρειαστεί γιατί όταν βρείτε το μάθημά σας θα σας ζητηθεί να κάνετε "εγγραφή στο μάθημα".

Θα βρείτε τις ασκήσεις σας στην ενότητα "Εργασίες", όπου θα αναρτάτε και τις απαντήσεις σας.

Θα δείτε ότι υπάρχει χρονικό όριο για τις εργασίες. Μετά από αυτό θα βρίσκετε όσες από τις απαντήσεις χρειαστεί στην ενότητα "Ανακοινώσεις".

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ