Τα θέματα Πανελληνίων ΕΠΑΛ 2016 μέχρι σήμερα

Γονική Κατηγορία: Για την Τάξη

       Από το 2015-16 άλλαξε η ύλη Μαθηματικών της Γ΄τάξης των ΕΠΑΛ και το βιβλίο διδασκαλίας.

       Τα θέματα που δόθηκαν από τότε και οι λύσεις τους παρατίθενται παρακάτω:

ΕΤΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΛΥΣΕΙΣ
 2016    
 2017    
2018    
2019    
2020