Θέματα πανελληνίων ΕΠΑΛ 2009~2015, κατά κεφάλαιο (Παλιά ύλη).

Γονική Κατηγορία: Για την Τάξη

       Η περίοδος αυτή παρήλθε μεν, αλλά έχει χρήσιμα θέματα και ιστορική αξία. 

       Βρίσκω πολύ χρήσιμη την συγκέντρωση των θεμάτων ανά κεφάλαιο, ώστε να αξιοποιηθούν κατά την διάρκεια της αρχικής διδασκαλίας της ύλης. Θα γίνει η ίδια προσπάθεια και για την νέα περίοδο.

       Σημαντική είναι η παράθεση των θεμάτων θεωρίας, που πλην των "Ολοκληρωμάτων" είναι της ίδιας βαρύτητας με τα τρέχοντα. Επίσης, τα θέματα της Στατιστικής και του Διαφορικού Λογισμού βρίσκονται στα χρήσιμα θέματα και της νέας ύλης.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΔΟΘΗΚΑΝ
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Θεωρία
Στατιστική
Όριο - συνέχεια συνάρτησης
Διαφορικός Λογισμός
Ολοκληρωτικός Λογισμός