Ύλη Άλγεβρας Γ' τάξης ΕΠΑΛ για το έτος 2019 - 2020

Γονική Κατηγορία: Γ' Λυκείου

      Η αναφερόμενη ύλη είναι η εξεταστέα στις πανελλήνιες και ταυτόχρονα η διδακτέα και εξεταστέα για το σχολείο.

      Ενημερωτικά, η ύλη παραμένει αμετάβλητη από το διδακτικό έτος  2015 - 2016, όταν ορίστηκε σαν βιβλίο διδασκαλίας αυτό που διδάσκεται και στην Γ΄τάξη του Γενικού Λυκείου. 

      "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ"

Αδαμόπουλος Λεωνίδας, Δαμιανού Χαράλαμπος, Σβέρκου Ανδρέα

  

 

Κεφάλαιο 1           Διαφορικός Λογισμός

 

Παρ. 1.1.     Συναρτήσεις.

Παρ. 1.2.     Η έννοια της παραγώγου.

Παρ. 1.3.     Παράγωγος συνάρτησης.

Παρ. 1.4      Εφαρμογές των Παραγώγων,

                    χωρίς το κριτήριο της 2ης παραγώγου.

 

Κεφάλαιο 2           Στατιστική

 

Παρ. 2.1       Βασικές έννοιες

Παρ. 2.2       Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων,

                     χωρίς την υποπαράγραφο "Κλάσεις άνισου πλάτους".

Παρ. 2.3       Μέτρα Θέσης και Διασποράς,

                     (χωρίς τις υποπαραγράφους: "Εκατοστημόρια", “

                     Επικρατούσα τιμή” και "Ενδοτεταρτημοριακό εύρος"). 

      

Παρατηρήσεις

  • Τα θεωρήματα, οι προτάσεις, οι αποδείξεις και οι ασκήσεις που φέρουν αστερίσκο δε διδάσκονται και δεν εξετάζονται.
  • Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα των βιβλίων δεν εξετάζονται ούτε ως θεωρία ούτε ως ασκήσεις, μπορούν, όμως, να χρησιμοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων, ή την απόδειξη άλλων προτάσεων.
  • Δεν αποτελούν εξεταστέα-διδακτέα ύλη όσα θέματα αναφέρονται στην εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση.
  • Οι τύποι 2 και 4 των σελίδων 93 και 94 του βιβλίου «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής» θα δίνονται στους μαθητές τόσο κατά τη διδασκαλία όσο και κατά την εξέταση θεμάτων, των οποίων η αντιμετώπιση απαιτεί τη χρήση τους.