Ύλη Άλγεβρας Γ' τάξης ΕΠΑΛ για το έτος 2019 - 2020

Γονική Κατηγορία: Γ' Λυκείου

      Η αναφερόμενη ύλη είναι η εξεταστέα στις πανελλήνιες και ταυτόχρονα η διδακτέα και εξεταστέα για το σχολείο.

      Ενημερωτικά, η ύλη που αναφέρουμε είναι αυή που καθορίστηκε για αυτή τη χρονιά μετά το κλείσιμο των σχολείων λόγω της μανδημίας του κορωνοϊού. 

      (09-04-2020 Αρ. Πρωτ. Φ6/44727/Δ4)

 

      "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ"

Αδαμόπουλος Λεωνίδας, Δαμιανού Χαράλαμπος, Σβέρκου Ανδρέα

 Κεφάλαιο 1           Διαφορικός Λογισμός

Παρ. 1.1.      Συναρτήσεις.

Παρ. 1.2.     Η έννοια της παραγώγου.

Παρ. 1.3.     Παράγωγος συνάρτησης.

Παρ. 1.4      Εφαρμογές των Παραγώγων,

                    χωρίς το κριτήριο της 2ης παραγώγου.

 

Κεφάλαιο 2           Στατιστική

Παρ. 2.1       Βασικές έννοιες

Παρ. 2.2     Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων                                                                               χωρίς τις υποπαραγράφους                                                                                              «Γραφική Παράσταση Κατανομής Συχνοτήτων», «Ομαδοποίηση των                                  Παρατηρήσεων», «Ιστόγραμμα Συχνοτήτων» και «Καμπύλες Συχνοτήτων»                        δηλαδή μέχρι την σελίδα 67.

 

      

Παρατηρήσεις:

  • Τα θεωρήματα, οι προτάσεις, οι αποδείξεις και οι ασκήσεις που φέρουν αστερίσκο δε διδάσκονται και δεν εξετάζονται.
  • Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα των βιβλίων δεν εξετάζονται ούτε ως θεωρία ούτε ως ασκήσεις, μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων προτάσεων.
  • Δεν αποτελούν εξεταστέα-διδακτέα ύλη όσα θέματα αναφέρονται στην εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση