Ύλη Γεωμετρίας Γ' τάξης ΕΠΑΛ για το έτος 2019 - 2020

Γονική Κατηγορία: Γ' Λυκείου

       Η ύλη για το Μάθημα της Γεωμετρίας είναι η παρακάτω από το βιβλίο ΕΥΚΛΕΙΔΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α' και Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ των Αργυρόπουλου Ηλία, Βλάμου Παναγιώτη, Κατσούλη Γεώργιου, Μαρκάτη Στυλιανού, Σιδέρη Πολυχρόνη.

       Βέβαια, εδώ χρειάζεται προσοχή, γιατί το βιβλίο μοιράζεται σε δύο τεύχη για τις δύο τάξεις. Στα ΕΠΑΛ όμως η ύλη μοιράζεται σε τρεις τάξεις, που δεν συμπίπτει με το χωρισμό σε δύο βιβλία. Βλέπετε το ΕΠΑΛ χρειάζεται Γεωμετρία και στην Γ' τάξη, η οποία, επιπλέον δεν εξετάζεται γραπτά στο τέλος του έτους. Έτσι το ΕΠΑΛ ξέρει πολύ καλύτερη Γεωμετρία από το Γενικό Λύκειο...

       Συμπέρασμα: Μην χάσετε το βιβλίο της Α΄τάξης, θα χρειαστεί και στην Β' τάξη.

 

                               Γεωμετρία  Γ΄ ΕΠΑΛ

(Εγκύκλιος Φ3/134083/Δ4/30-08-2019  του ΥΠ.Π.Ε.Θ.)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. 10ο:  Εμβαδά

 

10.1. Πολυγωνικά χωρία

10.2. Εμβαδόν ευθύγραμμου σχήματος- Ισοδύναμα ευθύγραμμα σχήματα

10.3. Εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων (χωρίς την απόδειξη του θεωρήματος Ι και ΙΙ )

10.4. Άλλοι τύποι για το εμβαδόν τριγώνου (Μόνο ο τύπος του Ήρωνα και χωρίς την απόδειξή του)

10.5. Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων – πολυγώνων (χωρίς τις αποδείξεις των Θεωρημάτων)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο: Μέτρηση Κύκλου

 

11.1. Ορισμός κανονικού πολυγώνου

11.2. Ιδιότητες και στοιχεία κανονικών πολυγώνων (χωρίς τις  αποδείξεις των θεωρημάτων και του Πορίσματος)

11.3. Εγγραφή βασικών κανονικών πολυγώνων σε κύκλο και στοιχεία τους (χωρίς τις εφαρμογές 2,3)

11.4. Προσέγγιση του μήκους του κύκλου με κανονικά πολύγωνα

11.5. Μήκος τόξου

11.6. Προσέγγιση του εμβαδού κύκλου με κανονικά πολύγωνα

11.7. Εμβαδόν κυκλικού τομέα και κυκλικού τμήματος