Νέα σελίδα για την εξίσωση εφαπτομένης.

      Μια νέα έκδοση της σελίδας 13 των σημειώσεων Άλγεβρας που δείχνει ένα πιο κατανοητό τρόπο για την εύρεση της εξίσωσης εφαπτομένης μιας συνάρτησης f(x) σε ένα σημείο x0.

Κατεβάστε την Εξίσωση εφαπτομένης.