Νέα σελίδα για την εξίσωση εφαπτομένης.

Γονική Κατηγορία: Γ' Λυκείου

     

 

 

       Μια νέα έκδοση της σελίδας 13 των σημειώσεων Άλγεβρας που δείχνει ένα πιο κατανοητό τρόπο για την εύρεση της εξίσωσης εφαπτομένης μιας συνάρτησης f(x) σε ένα σημείο x0.

     Η σελίδα είναι διαφορετική στην έκδοση 1. Υπάρχει κανονικά στην επόμενη έκδοση. Ήδη έχουμε την έκδοση 6 του 2018-19

Κατεβάστε την Εξίσωση εφαπτομένης.