Στατιστική σε βίντεο

Γονική Κατηγορία: Γ' Λυκείου

       Τέσσερα βιντεάκια του συνάδελφου Μαθηματικού Κολλάρα Νίκου. Μπορείτε να τα δείτε προσεκτικά και να δείτε την θεωρία να ζωντανεύει.

 

       1. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

     

 

       2. ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

    

 

       3. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΘΕΣΗΣ

    

 

       4. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ