Τεύχος σημειώσεων Άλγεβρας Γ' ΕΠΑΛ

Γονική Κατηγορία: Γ' Λυκείου

 

            Κάθε διδάσκων θα ήθελε οι σημειώσεις να είναι γραμμένες με τον τρόπο που αυτός θέλει, ώστε να υποστηρίξει τον δικό του τρόπο  διδασκαλίας. Τα βιβλία που εκδίδονται είναι πολλά και τα τεύχη των σημειώσεων περισσότερα. 

            Αυτές οι σημειώσεις δεν αποτελούν άλλη μια συλλογή ασκήσεων για τον υποψήφιο των πανελληνίων που θέλει να εξασκηθεί σε προχωρημένα θέματα.

            Απευθύνεται στους μαθητές της Γ’ ΕΠΑΛ όπως τους γνώρισα για πολλά χρόνια. Με τις ειδικές «αδυναμίες» που έχουν και τις ειδικές ανάγκες για αποσαφήνιση των βασικών μαθηματικών εννοιών.

            Ακόμη, θα βοηθήσει τους μαθητές να γράφουν λιγότερες βασικές σημειώσεις κατά την διάρκεια της παράδοσης, ώστε να κερδίσουν χρόνο για την ανάλυση της θεωρίας και την εξάσκηση μέσα στην τάξη.  

            Η μελέτη δεν εξαντλείται σ’ αυτό το στάδιο. Πρέπει να ακολουθήσει η σύνδεση με το σχολικό βιβλίο για την επιστημονικά αυστηρότερη έκφραση του περιεχομένου και η εκτεταμένη εξάσκηση με αρκετές ασκήσεις.

 

Αντί copyright: Αντιγράψτε, αναπαράγετε και μεταδώστε οποιοδήποτε μέρος των σημειώσεων χωρίς άδεια. Δεν αποτελεί εμπορικό προϊόν, αλλά μια προσφορά γνώσης στους μαθητές.

Γιάννης Κουτίδης

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: ΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ