Βασικές παράγωγοι για το ΕΠΑ.Λ.

Γονική Κατηγορία: Γ' Λυκείου

       

       Μια συγκέντρωση των τύπων που αφορούν την παραγώγιση των βασικών συναρτήσεων και τους κανόνες παραγώγισης, με ένα τουλάχιστον παράδειγμα για κάθε περίπτωση. Πατήστε στην εικόνα.