Βίντεο για το κεφάλαιο της Στατιστικής

Γονική Κατηγορία: Γ' Λυκείου

 

Πολύ χρήσιμα και παραστατικά βίντεο του συναδέλφου Μαθηματικού ΑΝΤΩΝΗ ΚΟΛΛΑ. 

 

  1. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ
  2. ΚΛΑΣΕΙΣ
  3. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ (ΜΕΤΡΑ) ΘΕΣΗΣ
  4. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ (ΜΕΤΡΑ) ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ