Οι σχέσεις μεταξύ των συχνοτήτων της Στατιστικής

Γονική Κατηγορία: Γ' Λυκείου

     

 

     Για να συμπληρώσουμε τον πίνακα συχνοτήτων μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το παρακάτω πίνακα.     

     Προσοχή, αν συγκρίνετε τις ονομασίες και τους τύπους των διαφόρων συχνοτήτων σε αυτή την διάταξη, θα σας βοηθήσει στην κατανόηση και την απομνημόνευσή τους.

     ΚΛΙΚ στην εικόνα.