ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ

Γονική Κατηγορία: Γ' Λυκείου

Ο οδικός χάρτης για την μελέτη μας θα είναι το τεύχος των σημειώσεων που σας μοίρασα από την αρχή της χρονιάς και μπορείτε να το βρείτε ΕΔΩ.

1.1.  ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ : ΠΕΔΙΟ ΟΡΙΣΜΟΥ

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-1

ΠΕΔΙΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Αφού επαναλάβετε τον ορισμό και τα παραδείγματα, εξασκηθείτε στα πεδία ορισμού των ρητών συναρτήσεων, τα οποία είναι και τα συνηθέστερα, ώστε να τα αναγνωρίζετε άμεσα. Λύστε τις ασκήσεις "Εξάσκηση πεδίo ορισμού ρητής συνάρτησης". Προσέξτε την περίπτωση που έχουμε απλοποιήσεις.

 

1.1.  ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ : ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-2

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΙΩΝ - ΑΠΛΑ ΟΡΙΑ

Αφού επαναλάβετε τον ορισμό και τα παραδείγματα από τις σημειώσεις, λύστε τα θέματα από την "ΑΣΚΗΣΗ-2  ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΑΠΛΑ ΟΡΙΑ".

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-3

ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΟΡΙΩΝ  0/0 

Εδώ θα ανοίξουμε μια παρένθεση για μια καλή επανάληψη στην παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων.

Παρόλο που είναι παλαιότερη γνώση έχω διαπιστώσει ότι η πλειοψηφία των μαθητών δεν την γνωρίζει όσο χρειάζεται.

Ιδιαίτερα θα την χρειαστούμε στην παρούσα παράγραφο. Θα την έχουμη ήδη συζητήσει στην σύγχρονη εκπαίδευση. 

Ανοίξτε, λοιπόν, το αρχείο "Η παραγοντοποίηση" και λύστε τις ασκήσεις.

Όταν είμαστε έτοιμοι και σας το προτείνω θα προχωρήσουμε με τις ασκήσεις στο αρχείο "ΑΣΚΗΣΗ-3 ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΜΗΔΕΝ ΔΙΑ ΜΗΔΕΝ".

 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μετά το Πάσχα θα συνεχιστεί στην η-τάξη του Πανελλήνιου σχολικού δικτύου με την ΑΣΚΗΣΗ-4.

Πρέπει, λοιπόν, να βρεθείτε στην https://eclass.sch.gr/ , να αναζητήσετε τον Νομό, Πόλη, Σχολείο και το Μάθημα που σας αφορά και να εξερευνήσετε τις λειτουργίες του περιβάλλοντός της.

Πιο συγκεκριμένα η Β' Τάξη βρίσκεται στην διεύθυνση  https://eclass.sch.gr/courses/T369165/ 

                        και η Γ' Τάξη                                            https://eclass.sch.gr/courses/T369157/

Είναι απαραίτητο να γνωρίζετε το e-mail που δώσατε στο σχολείο (αν έχετε πρόβλημα πρέπει να συνεννοηθείτε με το σχολείο). Αυτό θα χρειαστεί γιατί όταν βρείτε το μάθημά σας θα σας ζητηθεί να κάνετε "εγγραφή στο μάθημα".

Θα βρείτε τις ασκήσεις σας στην ενότητα "Εργασίες", όπου θα αναρτάτε και τις απαντήσεις σας.

Θα δείτε ότι υπάρχει χρονικό όριο για τις εργασίες. Μετά από αυτό θα βρίσκετε όσες από τις απαντήσεις χρειαστεί στην ενότητα "Ανακοινώσεις".

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ