Τριώνυμο: λύση, πρόσημο, γραφική παράσταση

Γονική Κατηγορία: Για την Τάξη

       Η σφαιρική γνώση του χειρισμού του τριωνύμου είναι απαραίτητη σε όλο το πλάτος της ύλης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα βασικά σημεία έχουν συγκεντρωθεί στο φυλλάδιο που ακολουθεί.

Τριώνυμο: λύση, πρόσημο, γραφική παράσταση.