Πίνακας Τριγωνομετρικών αριθμών

Γονική Κατηγορία: Για την Τάξη

Το πρώτο φύλλο μας δείχνει τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των γωνιών από 0 μοίρες μέχρι 90 μοίρες. Ή των γωνιών από 0 μέχρι π/2 ακτίνια. Επίσης δείχνει τα "κλειδιά" για την κατασκευή του. Ο πίνακας αυτός θεωρούμε ότι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΝΗΜΗΝΕΥΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ. ΚΛΙΚ

 

Ο δεύτερος πίνακας δείχνει τις ακριβείς τιμές όλων των τριγωνομετρικών αριθμών από 0 μοίρες μέχρι 90.  ΚΛΙΚ