Ύλη Άλγεβρας Α' ΕΠΑΛ έτους 2019 - 2020

Γονική Κατηγορία: Α' Λυκείου

 

Διδακτέα ύλη Άλγεβρας Α΄ ΕΠΑΛ

Από το βιβλίο «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α΄ Γενικού Λυκείου»

(Σ. Ανδρεαδάκης Β. Κατσαργύρης Σ. Παπασταυρίδης Γ. Πολύζος Α. Σβέρκος Λ.

Αδαμόπουλος Χ. Δαμιανού)

 (Εγκύκλιος Φ3/134083/Δ4/30-08-2019  του ΥΠ.Π.Ε.Θ.)

Εισαγωγικό κεφάλαιο

E.2. Σύνολα

Κεφ.2ο : Οι Πραγματικοί Αριθμοί

2.1 Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους

2.2 Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (εκτός της απόδειξης της ιδιότητας 4)

2.3 Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

2.4 Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (εκτός των αποδείξεων των ιδιοτήτων 3 και 4)

Κεφ.3ο : Εξισώσεις

3.1 Εξισώσεις 1ου Βαθμού

3.2 Η Εξίσωση  xν = α

3.3 Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Κεφ.4ο : Ανισώσεις

4.1 Ανισώσεις 1ου Βαθμού

4.2 Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Κεφ.5ο : Πρόοδοι

5.1 Ακολουθίες

5.2 Αριθμητική πρόοδος (εκτός της απόδειξης για το Sν)

5.3 Γεωμετρική πρόοδος (εκτός της απόδειξης για το Sν)

Κεφ.6ο : Βασικές Έννοιες των Συναρτήσεων

6.1 Η Έννοια της Συνάρτησης

6.2 Γραφική Παράσταση Συνάρτησης.

6.3 Συνάρτηση f(x)= αx+β (εκτός της κλίσης ευθείας ως λόγος μεταβολής)

Κεφ.7ο : Μελέτη Βασικών Συναρτήσεων

7.1 Μελέτη της Συνάρτησης : f(x)= αx2

7.3 Μελέτη της Συνάρτησης : f(x)= αx2+βx+γ