Θεωρία παραγωγής (εκπαιδευτικό βίντεο).

Γονική Κατηγορία: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

 

     Ένα βίντεο από την παρουσίαση που κατασκεύασε ο συνάδελφος Τιμολέων Τουμπάρης, Οικονομολόγος.

      Είναι ένα παράδειγμα για την κατασκευή του πίνακα και των καμπυλών συνολικού, μέσου και οριακού προϊόντος.

     Μπορεί χρησιμοποιηθεί για επίδειξη ή για συγγραφή σεναρίου.

      Ελπίζω να τύχει αξιοποίησης για το αντίστοιχο κεφάλαιο του μαθήματος "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας" της Γ' τάξης του Γενικού Λυκείου (3ο κεφάλαιο).

Διδάσκεται και στο ΕΠΑΛ.   Θα το βρείτε ΕΔΩ