Το βιβλίο του Γενικού Μέρους

Γονική Κατηγορία: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

 

Το βιβλίο που προτείνεται από το ΥΤΙΕ για τα ΚΣΕ  (έκδοση 2013). Είναι το ίδιο για όλες τις ειδικότητες εκπαιδευτικών.

Σε άλλο άρθρο θα βρείτε όλες τις παραμπομπές (links), για διαβαστεί ευκολότερα.

Επίσης, σύντομες περιλήψεις μπορείτε να βρείτε με μορφή παρουσιάσεων σε άλλο άρθρο.