Παρουσιάσεις για το γενικό μέρος της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών.

Γονική Κατηγορία: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

       Η επιμόρφωση αρχίζει με το Γενικό Μέρος που αφορά όλες τις ειδικότητες.

       Τα θέματα στα οποία αναφέρεται είναι εξαιρετικά μεγάλης ποικιλίας και έκτασης. Οι δε προεκτάσεις τους αναρίθμητες.

       Με βάση το βιβλίο που προτείνεται από το ΥΤΙΕ για τα ΚΣΕ  (έκδοση 2013) υπάρχουν οι παρουσιάσεις που χρησιμοποίησα και μπορούν να λειτουργήσουν σαν περιλήψεις και υλικό επανάληψης.

       Σε άλλο άρθρο υπάρχει το ίδιο το βιβλίο και τα αρχεία με όλα τα περιλαμβανόμενα σημεία με συνδέσμους (links), ώστε να το εξερευνήσετε χωρίς να πληκτρολογείτε τους συνδέσμους που δεν είναι παραμεμπτικοί.