Εκτύπωση

Γεωμετρία Β' ΕΠΑΛ-Λυκείου. Εφαρμογές ΤΠΕ

on . Posted in ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β' ΕΠΑΛ ΤΠΕ

Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α΄ και Β΄ Ενιαίου Λυκείου»,

των Αργυρόπουλου Η, Βλάμου Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάκη Σ. και Σιδέρη Π.

 

 

 

Κεφ. 7o: Αναλογίες
7.1. Εισαγωγή
7.2. Διαίρεση ευθύγραμμου τμήματος σε ν ίσα μέρη
7.3. Γινόμενο ευθύγραμμου τμήματος με αριθμό – Λόγος ευθύγραμμων τμημάτων
7.4. Ανάλογα ευθύγραμμα τμήματα – Αναλογίες
7.5. Μήκος ευθύγραμμου τμήματος
7.6. Διαίρεση τμημάτων εσωτερικά και εξωτερικά ως προς δοσμένο λόγο
7.7. Θεώρημα του Θαλή 
7.8. Θεωρήματα των διχοτόμων τριγώνου
Κεφ. 8ο: Ομοιότητα
8.1. Όμοια ευθύγραμμα σχήματα
8.2. Κριτήρια ομοιότητας
Κεφ. 9ο: Μετρικές σχέσεις
9.1. Ορθές προβολές