Εκτύπωση

Γεωμετρία Γ' Λυκείου Εφαρμογές

on . Posted in ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Γ' ΕΠΑΛ ΤΠΕ

 

Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α΄ και Β΄ Ενιαίου Λυκείου»,

των Αργυρόπουλου Η, Βλάμου Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάκη Σ. και Σιδέρη Π.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. 10ο:  Εμβαδά
10.1. Πολυγωνικά χωρία
10.2. Εμβαδόν ευθύγραμμου σχήματος- Ισοδύναμα ευθύγραμμα σχήματα
10.3. Εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων
10.4. Άλλοι τύποι για το εμβαδόν τριγώνου 
10.5. Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων – πολυγώνων 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο: Μέτρηση Κύκλου
11.1. Ορισμός κανονικού πολυγώνου
11.2. Ιδιότητες και στοιχεία κανονικών πολυγώνων 
11.3. Εγγραφή βασικών κανονικών πολυγώνων σε κύκλο και στοιχεία τους 
11.4. Προσέγγιση του μήκους του κύκλου με κανονικά πολύγωνα
11.5. Μήκος τόξου
11.6. Προσέγγιση του εμβαδού κύκλου με κανονικά πολύγωνα
11.7. Εμβαδόν κυκλικού τομέα και κυκλικού τμήματος
11.8. Τετραγωνισμός κύκλου