Εκτύπωση

Άλγεβρα Γ' ΕΠΑΛ εφαρμογές ΤΠΕ

on . Posted in ΑΛΓΕΒΡΑ Γ' ΕΠΑΛ ΤΠΕ

Από το βιβλίο «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής»

της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Λ. Αδαμόπουλου κ.α.  

 

Κεφάλαιο 1           Διαφορικός Λογισμός

Παρ. 1.1.     Συναρτήσεις.

Παρ. 1.2.     Η έννοια της παραγώγου.

Παρ. 1.3.     Παράγωγος συνάρτησης.

Παρ. 1.4      Εφαρμογές των Παραγώγων.

Κεφάλαιο 2           Στατιστική

Παρ. 2.1       Βασικές έννοιες.

Παρ. 2.2       Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων,

Παρ. 2.3       Μέτρα Θέσης και Διασποράς,