Εκτύπωση

Η ύλη των Μαθηματικών Β' ΕΠΑΛ

on . Posted in ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β' ΕΠΑΛ

Παρατίθεται η ύλη της Άλγεβρας και της Γεωμετρίας

της Β' τάξης του Ημερησίου ΕΠΑΛ. Μέχρι να ανακοινωθεί κάτι νεώτερο, ισχύει η ύλη του 2015-2016.

 

Από το βιβλίο «Άλγεβρα Β΄ Γενικού Λυκείου» 

των Ανδρεαδάκη Σ., Κατσαργύρη Β., Παπασταυρίδη Σ., Πολύζου Γ. και Σβέρκου Α.

 

 

Κεφ. 1ο: Συστήματα
1.1 Γραμμικά Συστήματα ( χωρίς τις αποδείξεις των συμπερασμάτων της υποπαραγράφου « Λύση-Διερευνηση γραμμικού συστήματος 2x2)
1.2 Μη Γραμμικά Συστήματα

Κεφ.2ο: Ιδιότητες Συναρτήσεων
2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης
2.2 Κατακόρυφη-Οριζόντια Μετατόπιση Καμπύλης

Κεφ. 3ο: Τριγωνομετρία
3.1. Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Γωνίας
3.2. Βασικές Τριγωνομετρικές Ταυτότητες (χωρίς την απόδειξη της ταυτότητας 4 )
3.3. Αναγωγή στο 1o Τεταρτημόριο
3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις 3.5 Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις
3.6 Τριγωνομετρικοί αριθμοί αθροίσματος γωνιών.(χωρίς τις αποδείξεις των τύπων )
3. 7 Τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας 2α . ( χωρίς τις αποδείξεις των τύπων )

Κεφ. 4ο: Πολυώνυμα - Πολυωνυμικές εξισώσεις
4.1. Πολυώνυμα
4.2. Διαίρεση πολυωνύμων
4.3. Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις ( χωρίς την υποπαράγραφο «Προσδιορισμός ρίζας με προσέγγιση» ).
4.4. Εξισώσεις και ανισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυμικές.

Κεφ. 5ο: Εκθετική και Λογαριθμική συνάρτηση
5.1. Εκθετική συνάρτηση
5.2. Λογάριθμοι (χωρίς την απόδειξη της αλλαγής βάσης)
5.3. Λογαριθμική συνάρτηση (να διδαχθούν μόνο οι λογαριθμικές συναρτήσεις με βάση το 10 και το e).

 

 

Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α΄ και Β΄ Ενιαίου Λυκείου» των Αργυρόπουλου Η., Βλάμου Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάτη Σ., Σίδερη Π. 

 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Β΄ τάξη ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ. Λ.

Διδακτέα ύλη
Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α΄ και Β΄ Ενιαίου Λυκείου», των Αργυρόπουλου Η, Βλάμου Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάκη Σ. και Σιδέρη Π.

Κεφ. 7o: Αναλογίες
7.1. Εισαγωγή
7.2. Διαίρεση ευθύγραμμου τμήματος σε ν ίσα μέρη
7.3. Γινόμενο ευθύγραμμου τμήματος με αριθμό – Λόγος ευθύγραμμων τμημάτων
7.4. Ανάλογα ευθύγραμμα τμήματα – Αναλογίες
7.5. Μήκος ευθύγραμμου τμήματος
7.6. Διαίρεση τμημάτων εσωτερικά και εξωτερικά ως προς δοσμένο λόγο (χωρίς την απόδειξη της Πρότασης και χωρίς την υποπαράγραφο ¨Διεύρυνση¨ στη σελίδα 149)
7.7. Θεώρημα του Θαλή (χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων και του Πορίσματος)
7.8. Θεωρήματα των διχοτόμων τριγώνου ( χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων )

Κεφ. 8ο: Ομοιότητα
8.1. Όμοια ευθύγραμμα σχήματα
8.2. Κριτήρια ομοιότητας (χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων I, ΙΙ και ΙΙΙ και τις εφαρμογές 1 , 2 και 3)

 

Κεφ. 9ο: Μετρικές σχέσεις
9.1. Ορθές προβολές