Εκτύπωση

Ο πίνακας συχνοτήτων (Στατιστική Γ' ΕΠΑΛ)

on . Posted in ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Γ' ΕΠΑΛ

Για να συμπληρώσουμε τον πίνακα συχνοτήτων μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το παρακάτω πίνακα.  Προσοχή, αν συγκρίνετε τις ονομασίες και τους τύπους των διαφόρων συχνοτήτων σε αυτή την διάταξη, θα σας βοηθήσει στην κατανόηση και την απομνημόνευσή τους.