Εκτύπωση

Η ύλη των Μαθηματικών Γ' ΕΠΑΛ 2017-18

on . Posted in ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Γ' ΕΠΑΛ

Νωρίς αυτή την χρονιά (3-10-17) ανακοινώθηκε και παρατίθεται η ύλη της Άλγεβρας για την Γ' τάξης του Ημερησίου ΕΠΑΛ. για το 2017-18. Είναι αμετάβλητη για 3η χρονιά και η σταθερότητα αυτή θεωρείται από τον γράφοντα σημαντική παιδαγωγική εξέλιξη. Ούτε για την Γεωμετρία έχουμε κάποια αλλάγη, οπότε παραμένει η ίδια.

 Ας δούμε πρώτη από ολές την ύλη των Πανελληνίων.

Από το βιβλίο «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής»

της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Λ. Αδαμόπουλου κ.α.  

 

                              Άλγεβρα Γ΄ ΕΠΑΛ

 

Κεφάλαιο 1           Διαφορικός Λογισμός

Παρ. 1.1.     Συναρτήσεις.

Παρ. 1.2.     Η έννοια της παραγώγου.

 

Παρ. 1.3.     Παράγωγος συνάρτησης.

 

Παρ. 1.4      Εφαρμογές των Παραγώγων,

                    χωρίς το κριτήριο της 2ης παραγώγου.

 

Κεφάλαιο 2           Στατιστική

Παρ. 2.1       Βασικές έννοιες

Παρ. 2.2       Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων,

                     χωρίς την υποπαράγραφο "Κλάσεις άνισου πλάτους".

 

Παρ. 2.3       Μέτρα Θέσης και Διασποράς,

                     χωρίς τις υποπαραγράφους: "Εκατοστημόρια", “

                     Επικρατούσα τιμή” και "Ενδοτεταρτημοριακό εύρος". 

 

 

Παρατηρήσεις
Τα θεωρήματα, οι προτάσεις, οι αποδείξεις και οι ασκήσεις που φέρουν αστερίσκο δε διδάσκονται και δεν εξετάζονται.
Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα των βιβλίων δεν εξετάζονται ούτε ως θεωρία ούτε ως ασκήσεις, μπορούν, όμως, να χρησιμοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων, ή την απόδειξη άλλων προτάσεων.
Δεν αποτελούν εξεταστέα-διδακτέα ύλη όσα θέματα αναφέρονται στην εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση.
Οι τύποι 2 και 4 των σελίδων 93 και 94 του βιβλίου «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής» θα δίνονται στους μαθητές τόσο κατά τη διδασκαλία όσο και κατά την εξέταση θεμάτων, των οποίων η αντιμετώπιση απαιτεί τη χρήση τους.

 

 

Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α΄ και Β΄ Ενιαίου Λυκείου»,

των Αργυρόπουλου Η, Βλάμου Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάκη Σ. και Σιδέρη Π.

(Μην μπερδεύεστε. Το βιβλίο απευθυνόταν αρχικά μόνο στην Α' και Β' τάξη)

 

                              Γεωμετρία  Γ΄ ΕΠΑΛ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. 10ο:  Εμβαδά

10.1. Πολυγωνικά χωρία

10.2. Εμβαδόν ευθύγραμμου σχήματος- Ισοδύναμα ευθύγραμμα σχήματα

10.3. Εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων (χωρίς την απόδειξη του θεωρήματος Ι και ΙΙ )

10.4. Άλλοι τύποι για το εμβαδόν τριγώνου (Μόνο ο τύπος του Ήρωνα και χωρίς την απόδειξή του)

10.5. Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων – πολυγώνων (χωρίς τις αποδείξεις των Θεωρημάτων)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο: Μέτρηση Κύκλου

11.1. Ορισμός κανονικού πολυγώνου

11.2. Ιδιότητες και στοιχεία κανονικών πολυγώνων (χωρίς τις  αποδείξεις των θεωρημάτων και του Πορίσματος)

11.3. Εγγραφή βασικών κανονικών πολυγώνων σε κύκλο και στοιχεία τους (χωρίς τις εφαρμογές 2,3)

11.4. Προσέγγιση του μήκους του κύκλου με κανονικά πολύγωνα

11.5. Μήκος τόξου

11.6. Προσέγγιση του εμβαδού κύκλου με κανονικά πολύγωνα

11.7. Εμβαδόν κυκλικού τομέα και κυκλικού τμήματος

11.8. Τετραγωνισμός κύκλου