Εκτύπωση

Η Geogebra από το μηδέν - διδακτική με την βοήθεια των ΤΠΕ - Ψηφιακό σχολέιο.

on . Posted in ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ GEOGEBRA

   Το σεμινάριο του Δεκεμβρίου 2016 - Ιανουαρίου 2017 έγινε με την επίβλεψη του συμβούλου μαθηματικών κ. Ευστράτιου Καρασταμάτη στην Ξάνθη και σε άλλες πόλεις της Ανατολοκής Μακεδονίας και Θράκης.

Συμμετείχαν Μαθηματικοί και δάσκαλοι πρωτοβάθμιας.

Αποτέλεσμα εικόνας για geogebra

Εξετάστηκαν τα θέματα

  • Σύνδεση των ΤΠΕ με την Εκπαίδευση
  • Χρήση των ΤΠΕ στην διδακτική των Μαθηματικών
  • Γνωριμία και εκμάθηση των βασικών του Λογισμικού GeoGebra
  • Βέλτιστη αξιοποίηση στην διδασκαλία του ψηφιακού υλικού που περιέχεται στα Εμπλουτισμένα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία Μαθηματικών του Ψηφιακού Σχολείου

   Παρακάτω, σας διαθέτουμε (σταδιακά μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του κάθε μέρους) τι σχετικές παρουσιάσεις και έπειτα πρόσθετο υλικό για την δική σας μελέτη και χρήση.

 

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
 1.ΤΠΕ ΚΑΙ Εκπαίδευση
 2.Διδακτική των μαθηματικών και ΤΠΕ
 3.Παρουσίαση Βασικών της Geogebra

 

 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
 1.Ένας εκτεταμένος οδηγός Geogebra
 2.Προδιαγραφές εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
 3.Βοήθεια για το Latex