Εκτύπωση

Ένας διορθωτής για Latex

on . Posted in ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ GEOGEBRA

Το Latex μας αναπαριστά μαθηματικές παραστάσεις ακόμη και με περίπλοκες μορφές συμβόλων. 

Στην Geogebra είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που μας δίνει λύσεις, ιδιαίτερα σε ζητήματα μαθηματικού κειμένου.

Ένας διορθωτής. όπου είναι εύκολη ακόμη και η αναπαράσταση κλαδωτής συνάρτησης, είναι και ο ακόλουθος: κλικ