Εκτύπωση

Το διαμοιραζόμενο έγγραφο

on . Posted in ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ

Η συνεργατική δουλειά και μάθηση χρειάζεται τα κατάλληλα εργαλεία για να πραγματωθεί.

Πολύ καλά εργαλείο αποτελούν τα έγγραφα Google με την ιδιότητά τους να επιτρέπουν την κοινή εργασία στο ίδιο έγγραφο.

Επιλέον διαθέτουν αναρίθμητες δυνατότητες και απρόσμενες διευκολύνσεις.

Στο έγγραφο εξηγούνται τα βασικά χαρκτηριστικά τους, η λειτουργία του Google Drive που αποτελεί το πλαίσιο ύπαρξής τους, αλλά παρατίθενται και βασικές πηγές για την εκμάθηση και αξιοποίησή τους. Κατεβάστε το ΔΙΑΜΟΙΡΑΖΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ.