Εκτύπωση

Οδηγίες για να αρχίσουμε δουλειά με τον χελωνόκοσμο

on . Posted in ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ

Για να ξεκινήσουμε δουλειά με τον Χελωνόκοσμο στο Αβάκιο E-Slate. 

  • ΠΟΙΕΣ ΨΗΦΙΔΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΟΥΜΕ
  • ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΨΗΦΙΔΕΣ
  • ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ LOGO
  • ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
  • ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  • ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
  • ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ανοίξτε το 6-σέλιδο τεύχος   Οδηγίες Χελωνόκοσμου.