Εκτύπωση

Σύνδεσμοι για την ενότητα 2.3

on . Posted in ΡΟΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ   2.3 

 

 

 

 

Θεωρητική εισαγωγή στις κοινότητες

http://www.fullcirc.com/community/communitytypes.htm

 

Wikipedia  ορισμοί αναλύσεις θεωρητικά κείμενα

http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_community

(http://en.wikipedia.org/wiki/Community_of_practice  αλλά και

http://www.ewenger.com/theory/  

http://www.co-i-l.com/coil/knowledge-garden/cop/index.shtml

 

Google Apps for Education

http://www.google.com/a/help/intl/en/edu/index.html

 

http://earth.google.com

 

http://www.shatters.net/celestia/

http://cmap.ihmc.us/

 

επιστημονικές ενώσεις

http://www.hms.gr/   ΕΜΕ

 

http://www.etpe.gr    http://www.epy.gr      http://www.e-diktyo.eu     http://www.pee.gr

 

http://www.sch.gr     http://www.opennet.gr/

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΝΣΕΙΣ

 

http://www.aace.org    http://www.iste.org     http://www.icde.org

 

Κοινωνική δικτύωση μαθητών με το ΠΣΔ-Κάνηθος

http://www.authorstream.com/Presentation/Pliroforiki2-1750011/

 

 

·       Blackboard Collaborate

http://www.blackboard.com/Platforms/Collaborate/Overview.aspx

 

                           WEB2

 

http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html?page=1

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0

 

 

 

 

 

Online tools and applications    http://www.go2web20.net/

http://blog.go2web20.net/2008/03/39-web-based-tools-that-dont-require.html

10 definitions of Web 2.0 and their shortcomings

http://twopointouch.com/2006/08/17/10-definitions-of-web-20-and-their-shortcomings/

 

How to Blog: Blogging Tips for Beginners

http://www.problogger.net/archives/2006/02/14/blogging-for-beginners-2/

 

BLOGS

 

http://3gymnasio-toumpas-thessalonikis.blogspot.gr/

 

http://education-with-tpe.blogspot.gr/

 

http://mathandliterature.blogspot.gr/2010/06/1089.html

 

http://lisari.blogspot.gr/

 

http://eisatopon.blogspot.gr/

 

http://maths-al.blogspot.gr/

 

WIKIES

 

  --->    http://www.commoncraft.com/video/wikis

 

 WIKIPEDIA

 

 

http://www.commoncraft.com/video-wikis-plain-english

 

 

http://c2.com/cgi/wiki?WelcomeVisitors

http://c2.com/cgi/wiki?WikiHistory 

http://c2.com/cgi/wiki?WikiDesignPrinciples

 

http://mathnature.wikispaces.com/

 

http://1lykeio.wikispaces.com/    1o  Λύκειο Ξάνθης   Ερευνητικές εργασίες (απαιτεί εγγραφή)

 

Δραστηριότητες

Amazing mind reader reveals his 'gift'

http://www.youtube.com/watch?v=F7pYHN9iC9I&feature=share

 

 

http://www.blogcatalog.com/blogs/more-than-just-mathematics

 

http://pake31.blogspot.gr/

 

http://aibaliotis.blogspot.gr/

 

Μια αξιόλογη περίπτωση κοινωνικής δικτύωσης για την Ξάνθη και μια προσωπική περίπτωση :     https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4816619419432&set=oa.269805303057737&type=1&theater