Εκτύπωση

Σύνδεσμοι για την ενότητα 2.2

on . Posted in ΡΟΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ   2.2

 

 

Διδακτικές μέθοδοι, project

http://kpe-edess.pel.sch.gr/prosegiseis.htm

 

Συνεργατική μάθηση: από τη θεωρία στην πράξη   http://users.sch.gr/kliapis/NeofytF.pdf 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ

http://users.uoa.gr/~spapast/SynedrKozan/Praktika/05Biblia/1031Doublh%E3%E7%F3%E7.doc    Τελευταία

 

 

 Οι Νέες Τεχνολογίες στη Διδακτική και τη Μαθησιακή Διαδικασία http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/eisigisi2.pdf 

 

 

 Διαθεματική – Ολική προσέγγιση στη Διδασκαλία και τη Μάθηση

με τη Bοήθεια των Νέων Τεχνολογιών http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads/p125raptis.pdf