Με την εξέλιξη των μαθημάτων εδώ θα βρίσκετε το επίκαιρο υλικό. Εδώ επίσης θα βρίσκουμε και τα αρχεία που θα χρησιμοποιούμε κατά την διάρκεια των σεμιναρίων.