Α' επίπεδο

Εκτύπωση

Σύνδεσμοι για την πιστοποίηση Α' επιπέδου

on . Posted in ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΕΠΊΠΕΔΟ

Η επιμόρφωση αλλάζει μορφή και λέγεται ότι όλες οι ειδικότητες των συναδέλφων θα έχουν ευκαιρίες για επιπλέον επιμόρφωση. 

Με μια προϋπόθεση, φυσικά. Να έχουν πετύχει στην πιστοποίηση του Α' Επιπέδου.

Αυτές τις ημέρες και μέχρι τον Απρίλιο 2015 θα ανακοινώνονται νέα προγράμματα για τις σχετικές εξετάσεις. Να επισκέπτεστε συχνά το MIS και να ψάχνετε ημερομηνίες και πόλεις που σας βολεύουν.

Ας δώσουμε μερικές διευθύνσεις με χρήσιμο υλικό για μελέτη και εξάσκηση.

Α